(Se nedan för svenska) Wise words to live by from some of the world’s foremost experts on health. I (or you) may not agree with all of them, but it’s always good to consider all sides of that health coin. I toast to good health with raw herbal chai latte at Rawvolution in Santa Monica.

Råfrisk: 120520: 11 Ways to Good Health

SVENSKA: Visa ord att leva efter från några av världens främsta hälsoexperter. Jag (eller du) må inte hålla med dem alla, men man ska alltid lyssna till alla sidor så att man kan forma sin egen, upplysta, åsikt. Jag skålar för god hälsa med en raw herbal chai latte på Rawvolution i Santa Monica.