(Se nedan för Svenska) Because I’ve been so busy lately, traveling and what not, I haven’t been able to be as healthy as I would like, especially when it comes to food. So now I’m thinking it may be time for another juice fast. So what, exactly, are juice fasts good for? There are many reasons, but the most important ones are:

1. Clean your Body of Toxins
No matter how healthy we are, we live in a toxic world. Chemicals and pesticides are all around us and there is little we can do about that except avoid them as much as we can and prepare our bodies to better defend themselves. A good cleanse removes toxins and waste buildup from your system, which helps keep diseases away and ensures that your body is working at optimum level. Cleansing will help you lose weight by cleansing out your body and ridding unneeded toxic build-up.  Also, researchers have found that when our levels of toxins are elevated, more fat is manufactured to protect the body, which results in weight gain. Getting rid of unnecessary toxic build-up will enable the body to release this protective fat and will result in natural weight loss.

2. Stimulate Elimination of Waste
It’s not only the outside world that can be toxic, our bodies can be too. When our digestion is not working properly, the body cannot keep up with digesting the constant stream of food that enters our system. This results in buildup, that can clog not only your arteries but the colon, liver and other organs as well. This causes our systems to work very inefficiently, nutrients cannot be absorbed properly and, as a result, we eat more and gain weight.

3. Righting What’s Wrong
When toxins are allowed to linger in our bodies, they can become crystallized and start causing pains and aches. There are examples of people with skin diseases, acne, flaky scalps — you name it — who have seen their ailments go away after a cleanse. It certainly beats popping pills and using toxic products.

4. Kickstart Your Metabolism
We are constantly putting food into our bodies and it takes a great amount of energy to break it all down. The digestive tract is one hard-working organ, and it’s constantly being put to the test, especially if you consume processed foods. What our metabolism cannot deal with, it stores away as fat, hoping to get to it later. This buildup slows it down, however, and having a sluggish metabolism means that your body cannot absorb the vitamins and minerals it needs to function. Every once in a while, we need to give our body and break and a let it deal with the buildup. Experts recommend detoxing four times per year, and we should all try to do it at least twice.

5. Lose Weight
Even though you should not expect the pounds to simply melt off during a five, seven or ten day cleanse, you will inevitably loose weight. It won’t all be immediate but, since your body is not functioning much better, you’ll naturally start loosing weight, as long as you keep eating fairly healthy after the cleanse.

So, who’s with me?

Råfrisk: 120416: The Benefits of a Juice Fast

SVENSKA: Eftersom jag varit ganska busy på senare tid, med resor och allt vad det heter, så har jag inte kunnat vara så hälsosam som jag skulle vilja, särskilt vad gäller mat. Så nu tänker jag att det är dags för en juicefasta. Så vad, undrar ni, är en juicefasta bra för? Det finns många skäl, men de viktigaste är:

1. Rensa kroppen från gifter
Det spelar inge roll hur hälsosamma vi är, vi lever i en giftig värld. Kemikalier och besprutningsmedel finns överallt och det finns inte så mycket vi kan göra åt det, förutom att undvika dem så mycket det går och utrusta våra kroppar för att bättre kunna försvara sig. En bra utrensning rensar ut gifter och slaggprodukter från kroppen, vilket hjälper till att hålla sjukdomar borta och gör att kroppen kan fungera optimalt. Att fasta hjälper dig också att gå ner i vikt genom att rena kroppen och hjälpa den att göra sig av med onödigt avfall som ackumulerats inom oss. Forskare har också kommit fram till at när vi har förhöjda nivåer av gifter i oss så tillverkar kroppen mer fett för att skydda sig, vilket resulterar i att vi går upp i vikt. När man eliminerar dess ackumulerade gifter så kan kroppen göra sig av med detta skyddande fettlager och vi går naturligt ned i vikt.

2. Stimulera Eliminering av Slaggprodukter
Det är inte bara vår omgivning som kan vara giftig, våra kroppar kan också vara det. När matsmältningen inte fungerara som den ska så kan inte kroppen hänga med i den strida ström av mat vi stoppar i oss. Det resulterar i att gammal mat ackumuleras och kan täppa till artärer, lever, kolon och andra organ. Matsmältningen börjar fungera ineffektivt och kan inte längre hjälpa kroppen att absorbera näringsämnen, vilket får oss att äta mer och gå upp i vikt.

3. Rätta vad som är fel
När gifter tillåts vara kvar i oss kan de krystalliseras och börja orsaka smärtor och värk. Det finns exempel på människor med hudsjukdomar, akne, mjäll — allt möjligt — som såg sina krämpor försvinna after en utrensning. Det är sannerligen bättre än att poppa piller eller använda giftiga produkter.

4. Ge matsmältningen en kickstart
Vi stoppar konstant i oss mat, och det krävs enormt mycket energi för att bryta ner allt. Matsmältningen jobbar hårt och sätts ständigt på prov, särskilt av dem som äter mycket processad mat. Det som kroppen inte kan ta hand om på en gång lagrar den som fett, i hopp om att kunna deala med det senare. Slaggprodukter ackumuleras och orsakar matsmältningen att sakta ner och fungera mindre effektivt. Då och då behöver vi ge oss själva ett break, så att matsmältningen kan hinna ikapp och ta hand om alla dess slaggprodukter. Experter rekommenderar att detoxa fyra gånger per år, och vi bör alla försöka göra det åtminstone två.

5. Gå ned i vikt
Även om du inte bör vänta sig att kilona bara rasar av under en fem, sju eller tiodagarsfasta, så kommer du oundvikligen gå ned i vikt. Det kommer inte vara omedelbart men, eftersom kroppen funkar så himla mycket bättre nu, kommer du börja tappa vikt naturligt. Kom bara ihåg att fortsätta äta hälsosamt efter fastan.

Vad sägs, någon som hänger på?