(See below for English) Jag ringde in det nya året med att spela dominos, charader och 20 frågor i San Francisco. Största delen av mitt 2012 har hittills tillbringats i en bil, men nu är jag hemma och vill passa på att önska er alla ett Gott Nytt Hälsosamt År! Idag är ett perfekt tillfälle att ta nya tag och börja leva precis det liv du vill. Min vision för 2012 är, bland annat, att bli mer organiserad, yoga oftare, äta ännu bättre mat och få fart på mitt grönsaksland. Vad är din?

Råfrisk: 120101: Happy Healthy New Year

ENGLISH: I welcomed the new year by playing dominoes, charader and 20 questions outside of San Francisco. Most of my 2012 so far has been spent inside a car, but now I am home and wanted to take the opportunity to wish you all a Happy Healthy New Year! Today is the perfect time to start fresh and start living exactly the life you want to live. My vision for 2012 includes, among other things, being more organized, doing yoga more often, eating even better and getting my vegetable garden going. What’s yours?