Somliga kan arbeta varsomhelst man kan ställa en dator, jag är inte en av dem. I lägenheten i Brooklyn hade vi inte plats för en kontorshörna och varje gång jag slog mig ned vid köksbordet för att jobba så började jag tänka på annat. “Oj, vad mycket disk det var!” “Man kanske skulle slänga in en tvätt i maskinen?” “Åh, jag måste rensas ur garderoben!!” Man blev ju tokig. Och inte mycket arbete blev gjort heller. Det behöver inte vara nåt stort eller avancerat, men jag behöver en kontorshörna — en plats som enbart är till för arbete.

Råfrisk & Råsnygg: 110703: Mitt sommarkontor

Förutom att det går bättre att koncentrera sig så får man ju en tydlig uppdelning på dagen också — när man sitter vid sin kontorsplats arbetar man, annars gör man inte det. Kan vara särskilt viktigt för oss som jobbar hemma och inte har någon bestämd arbetsdag med schemalagda tider. Nu när jag ska vara hemma i Gävle hos mor och far större delen av sommaren var det därför viktigt för mig att ordna nån sorts arbetsplats — ett sommarkontor, helt enkelt.

Råfrisk & Råsnygg: 110703: Mitt sommarkontor

En arbetsplats bör också vara så trivsam som möjligt, tycker jag. Det blir liksom lite lättare att jobb när man har det fint omkring sig. Ett sommarkontor förtjänar lite ängsblommor, eller hur? Det har gamla 50-talsskåpet hittade jag på en second hand butik här i Gävle för ganska många år sedan. Jag blev kär direkt och det kostade knappt 500 kronor. Jag älskar den nedfällbara skrivbordsdelen, den gör att man verkligen kan markera när dagens arbete är klart — klappa igen bara!

Råfrisk & Råsnygg: 110703: Mitt sommarkontor

Some people can work wherever you can put a computer, but I am not one of them. In my Brooklyn apartment there was no room for an office nook and every time I sat down and the dining room table to work I started thinking about stuff. “Dude, so many dishes to do!” “Maybe I should throw in a load of laundry?” I really need to clean out my closet!” I’d drive myself nuts, and didn’t get much work done either. It doesn’t need to be big or fancy, but II need a dedicated office nook — a place that’s only for work.

Besides being able to concentrate better, you’re also able to better divide your time — when you’re sitting in the office nook you work, when you don’t you don’t. This can be particularly important for those of us who work from home, without office hours or set schedules. Since I’m going to be at my mom and dad’s house in Gävle most of the summer it was important for me to set up some type of work space — my own little summer office.

A work space should also be as nice and cozy as possible, it just makes working a little easier. A nice summer office deserves some nice summer flowers, don’t you think? I found this old 50s cabinet at a second hands store here in town quite a few years ago. I fell instantly in love and it cost less that 500 SEK ($80). My favorite part is the fold-down desk part, it really makes me able to signal that the work for the day is done — just shut it down!