(See below for English) Visste ni att GMO, det vill säga manipulering av gener i växter och djur, har godkänts i Sverige? Genetisk modifiering har starkt ifrågasatts runtom i världen, eftersom man egentligen inte vet hur det påverkar våra kroppar att äta mat som framställts på detta konstgjorda sätt. På Livsmedelsverkets informationssida om GMO säger de till och med själva att “det finns oerhört knapphändig forskning om vad som sker när vi mixtrar med djurens gener, äter GMO och när GMO-pollen sprids med vinden.” Varför tillåter man då denna icke-mat att säljas inom Sverige’s gränser?

Genmanipulering av växter sker för att de skall klara sig från skadedjur, växa snabbare, tåla kyla och främst ge större ekonomisk vinst. Även djur genmaniuleras, för att de skall ge mer kött, smak, för att förbättra färgerna när djuren får fel foder. Ett exempel är att du tar gener från fisk och sätter i potatisplantan, för att på så sätt få en GMO-potatis som är köldtålig. På samma sätt kan gener från bekämpningsmedel tillföras plantor, och på så sätt skapa plantor som själva producerar bekämpningsmedel. Det sistanämnda kan ge stora konsekvenser för människan, då ingen vet hurivida bekämpningsmedlet fortsätter att tillverkas i kroppen. Världens första mänskliga studie på GMO visade att de faktiskt gör det. Låter inte så trevligt, eller hur?

Just pollen-spridning är ett stort problem, eftersom det i stort sett är omöjligt att kontrollera var vinden blåser frön. Fält som odlas med icke-GMO förorenas med GMO frön och i det långa loppet kommer vi inte längre att kunna skilja manipulerad mat från icke-manipulerad.

Råfrisk: 111108: Say NO to GMO

Det som är bra är att EU-lagstiftningen ställer hårda krav på märkning av GMO. Alla produkter som består av, innehåller eller har framställts av GMO ska märkas. På en produkt kan det till exempel stå “framställd av genetiskt modifierad soja”. Även livsmedel som är framställda av GMO men som genom olika processer inte längre innehåller något DNA från en GMO ska märkas, till exempel tomatpuré, majsstärkelse och rapsolja. Denna tydliga märkning gör att vi konsumenter kan göra ett medvetet val mellan genetiskt modifierade produkter och konventionella produkter. Det här är ett oerhört viktigt val och om fler och fler av oss tar avstånd från GMO så kanske vi kan förhindra att dessa Frankenstein-grödor helt tar över vår matproduktion.

Det finns dock undantag till märkningskravet. Enzymer, aminosyror och vitaminer framställda av så kallade genetiskt modifierade mikroorganismer, GMM, och där inget sådant material finns i slutprodukten, behöver inte märkas. Det behöver inte heller livsmedel som av tekniska skäl tillförts små mängder GMO oavsiktligt. Konventionell majs som mals i en kvarn där det också har malts genetiskt modifierad majs kan till exempel oavsiktligt tillföras små mängder GMO från den genetiskt modifierade majsen. Högst 0,9 procent av råvaran får vara GMO, utan att produkten behöver märkas. En förutsättning är att den GMO som oavsiktligt hamnat i produkten är riskbedömd och godkänd. Icke-godkänd GMO får aldrig förekomma i en produkt. Kött, mjölk och ägg från djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder är inte genetiskt modifierade produkter och behöver därför inte märkas. Det gäller även kläder som är gjorda av genetiskt modifierad bomull. Så utan märkning på allt, hur kan vi då undvika att stödja GMO. Jo, genom att köpa ekologiska varor, eftersom de inte tillåts innehålla GMO.

Här i USA behöver inte genetiskt modifierade produkter märkas. USDA hävdar att produkter riskbedöms och godkänns innan de släpps ut på marknaden, vilket är störst tvivelaktigt eftersom denna myndighet ofta tillämpar principen att allt anses säkert innan det bevisats vara farligt.

Videon nedan visar varför vi inte kan lita på forskning inom detta område. Läs mer på GMO-guiden.se, töd din lokala (icke-GMO) bonde och handla alltid ekologiskt!

ENGLISH: The use of GMOs was just approved in my native Sweden, a country with a reputation for being on the forefront of sustainability. Well, not so much anymore, it seems.

Gene manipulation is done to plants to protect them against pest, make them grow faster, be more resilient to cold temperature and, most importantly, increase profits. Even animals and genetically manipulated, to produce more meat, taste and to make the colors more appealing when the animals are fed the wrong kinds of foods. Doesn’t sound very nice, does it?

A big problem is the spreading of pollen, since it’s virtually impossible to control which way the wind blows the seeds. Fields that are grown with non-GMO crops are contaminated with GMO seeds and in the long run we won’t be able to separate manipulated food from non-manipulated.

Råfrisk: 111108: Say NO to GMO

In the E.U. most foods that contain GMOs need to be clearly labeled, giving the consumer the power to choose between Franken-foods and natural foods. Here in the U.S. GMO foods do not need to be labeled. The USDA claims that all products are tested for safety and approved before they are allowed onto the market. This is highly questionable since the USDA also subscribes to the principle that everything is safe before it’s proven to be dangerous. The only way to surely avoid GMOs at this time is to buy everything organic, as this labeling does not allow for them.

The video above gives some good insight into how we cannot trust research in this matter. Support your local non-GMO farmer, and always buy organic.

Image sources: 1 & 2