Råfrisk: Johanna Björk

This is a blog about the pursuit of health — true, pure, shining health. I’m Johanna, a Swedish health nerd currently living in Southern California, and I would love to serve as your humble guide through the wellness jungle. Join me on a health-journey through life — filled with raw food, workouts, yoga, traveling and life in California.

I’ve been a vegetarian since the early naughts, and started incorporating raw food into my diet in 2010. I’m not 100% raw, nor will I ever be, but I think it’s important that we all start eating more raw, living foods — they are, in my opinion, the key to optimal health and raw beauty. And it’s crazy good too!

When not obsessing about health and wellness, I am also a designer, eco-fashion writer and run the web magazine Goodlifer, where I write about everything from food, health, nature, fashion and trends to pop culture phenomenons, people I admire and personal experiences, all from a positive sustainability perspective.

xoxo / Johanna Björk

SVENSKA: Den här bloggen handlar om min strävan efter hälsa — sann, äkta, sprudlande hälsa. Jag heter Johanna och är en svensk hälsonörd som för tillfället bor i Södra Kalifornien, och gärna vill leda er genom hälsodjungeln. Häng med mig på en hälsoresa genom livet, fylld med raw food, träning, yoga, resor och Kalifornienliv.

Jag har varit vegetarian sedan det tidiga nollnoll-talet och började inkludera raw food i min diet 2010. Jag är inte 100% raw och kommer aldrig bli det heller, men jag tycker det är viktigt att vi alla börjar äta mer raw, levande mat — det är, i min mening, nyckeln till optimal hälsa och rå skönhet. Och det är sjukt gott dessutom!

Utöver min hälsa och välmående-obsession så är jag också designer, ekomodeskribent och driver även webmagasinet Goodlifer, där jag (på engelska) skriver om allt från mat, hälsa, natur, mode och trender till populärkulturella fenomen, människor jag beundrar och sånt jag personligen upplevt, allt från ett positivt hållbarhetsperspektiv.

p&k / Johanna Björk