Råfrisk: Chicks!

(svenska nedan) This past Friday, we picked up two little baby chicks from the back of a farm store. One is a Buff Orpington and the other a Gold Laced Wyandotte (that just sounds poetic, doesn’t it?). They are the tiniest, fluffiest things ever, and make little peeping sounds from inside the moving box that is their temporary home (until they are ready for the chicken coop). All my life, I have been seriously afraid of birds, but soon after we got them I was able to hold my chicks without feeling scared. Maybe this will be good therapy?

They’re growing up so fast, but it will still take about six months before they start laying eggs. So, yes, I do eat eggs, but only from organic, free-range chickens. It will be great to soon really know where they come from.

Råfrisk: Chicks!

So, meet the Kingstons. Buff T. is the lighter one and Dottie the darker one. They are already BFFs and fall asleep on top of each other all the time. Buff likes to crawl under Dottie, I guess to feel warmth, which is so cute it makes my heart hurt. Love these girls.

Råfrisk: Chicks!

SVENSKA I fredags hämtade vi hem två små fina kycklingar. En är en Buff Orpington och den andra en Gold Laced Wyandotte (så vackert namn, eller hur?). De är de minsta, fluffigaste, finaste, och småpiper hela tiden från flyttlådan som är deras temporära hem (tills de är stora nog för hönshuset). Hela livet har jag varit väldigt rädd för fåglar, men snart efter att vi hämtat hem dem så kunde jag hålla i dem utan att känna mig rädd. Blir nog bra terapi det här.

De växer så himla fort, men det kommer ta ungefär ett halvår innan de börjar lägga ägg. Japp, jag äter ägg, men bara från ekologiskt uppfödda frigående höns. Det kommer kännas väldigt bra att snart veta exakt var de kommer ifrån.

Så säg hej till Familjen Kingston. Buff T. är den ljusa och Dottie den mörka. De är redan bästisar och somnar på varandra hela tiden. Buff tycker om att krypa under Dottie, kanske för att känna värme, och det är så gulligt så jag dör lite. Älskar de här små liven.