(See below for English) Om en julgran kunde tala, vad skulle den då säga? Kanske något i den här stilen. Enkelt att göra — antingen kan man printa ut datorskrivna kort och skära till rätt storlek, eller skriva dem för hand (vilket jag nog tycker skulle vara finare). Har ni julgran hemma i år?

Råfrisk: 111221: Happy TreeRåfrisk: 111221: Happy TreeRåfrisk: 111221: Happy TreeRåfrisk: 111221: Happy TreeRåfrisk: 111221: Happy Tree

ENGLISH: If a Christmas tree could talk, what would it say? Maybe something along these lines. Simple to make — you can either print out cards designed on the computer and trim to size or write them by hand (which I think would be prettier). Do you have a tree at home this year?