Råfrisk: 120111: Hemp

(svenska nedan) It’s only in the past year that I really discovered hemp, but it’s quickly become one of my go-to foods.

First of all, hemp is not drugs. Hemp that is grown for seed and fiber comes from a different kind of hemp plant than the one that is used to grow marijuana. The hemp we eat still contains very small quantities of THC (less than 0.3% compared to upwards of 20% for drug-producing plants). We would have to eat immense quantities of hemp to feel even the slightest effect of this.

Hemp is a very environmentally friendly plant since it grows very fast and does not require pesticides. It was one of the first plants to be domesticated by man and contains strong fibers that are used for things like textile production. Hemp does not contain gluten and is therefore a good choice for sensitive people since there are no known hemp allergies.

Råfrisk: 120111: Hemp

Hemp seeds are the richest known source of polyunsaturated fats and have a balance between Omega-3 and Omega-6 fatty acids (a ratio of about 1:3) that is optimal for us humans. Most of us consume too much Omega-6 and too little Omega-3, which causes imbalance that can lead to heart disease, high blood pressure, stroke, arthritis and diabetes. If you eat a lot of processed food and junk food chances are that you are already getting too much Omega-6, and it would be advised to stay away from hemp oil (hemp seeds are still OK). Omega-fatty acids are essential, which means that we can only obtain them through food. A proper balance is important for heart function, healthy hair, skin and joints and heart function.

Hemp seeds are full of vitamins, minerals and enzymes and contains all 20 amino acids, including the 9 essential ones that the body can not produce by itself. Hemp is great for vegetarians who need to add more protein to their diet, and unlike flax seeds, another great vegetarian source of protein, hemp seeds are more easily digested and do not need to be crushed before eating. Just like flax seeds, hemp seeds contain 33% protein, the difference is that 65% of this comes from an important protein called globulin edistin and is otherwise found mainly in the blood plasma of animals. Globulin edistin is a simple protein that our bodies need to build the immunoglobulins necessary to fight infections. The only way to ensure your body has enough amino acid materials to build these globulins is to eat foods high in globulin proteins. So, if you don’t eat meat hemp should be an important part of your diet.

Råfrisk: 120111: Hemp

The recommended daily dose of hemp seeds is 3-5 tablespoon, while hemp seeds is 1-2 tablespoons. It’s not dangerous if you happen to consume more than that in a day, but it’s not recommended in the long run. Hemp oil should be stored in a dark glass container (if it’s a good kind it should also be sold like that), while hemp seeds and hemp protein should be stored in opaque containers. After opening all hemp products should be stored in the refrigerator and be consumed within 8-12 weeks. Hemp oil is not recommended for cooking since it does not stand up well to heat. Use hemp oil for salads and smoothies and cook with coconut oil instead.

I mix hemp seeds, hemp protein and hemp oil into my morning smoothies, and sometimes sprinkle hemp seeds on salads for lunch. You can also make hemp milk (in the same way you would make oat or nutmilk). If you don’t like the taste, the best thing would probably be to “hide” the hemp in your smoothies.

Where to find hemp products:
Hemp seeds: Nutiva, Bob’s Red Mill, Manitoba Harvest or search Amazon
Hemp protein: Nutiva, Living Harvest or search Amazon
Hemp oil: Nutiva, Living Harvest, Manitoba Harvest or search Amazon

Råfrisk: 120111: Hemp My green breakfast smoothie with hemp seeds, hemp protein & hemp oil

SVENSKA: Det är först det senaste året som jag på riktigt upptäckt hampa, men det har snabbt blivit en av mina absoluta favoriter.

Först och främst, hampa är inte lika med knark. Hampa som odlas för frön och fibrer kommer från en annan sorts hampaplanta än marijuana. Den hampa vi äter innehåller fortfarande väldigt små mängder THC (under 0.3%, jämfört med upp till 20% för drog-producerande plantor). Vi skulle dock behöva äta otroligt stora mängder hampa för att känna nån som helst effekt av detta.

Hampa är en väldigt miljövänlig växt eftersom den växer otroligt snabbt och inte kräver några bekämpningsmedel. Den var en av de första växter som människor började odla under kontrollerade former och innehåller starka fibrer som bland annat används till textilproduktion. Hampa innehåller inget gluten och passar särskilt bra för känsliga personer eftersom det inte finns några kända allergier mot den.

Hampafröt är den bästa källan av fleromättat fett som vi känner till och har en, för oss människor, optimal balans mellan Omega-3 and Omega-6 (en proportion på ungefär 1:3). De flesta får i sig för mycket Omega-6 och för lite Omega-3, vilket resulterar i obalans, som kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke, artrit och diabetes. Om du äter mycket processad mat och skräpmat är risken stor att du redan får i dig för mycket Omega 6, och du bör då inte konsumera hampaolja (hampafrön är fortfarande OK). Omega-fetter är essentiella, vilket betyder att vi enbart kan få i oss dem genom kosten. En korrekt balans är viktigt för hjärtfunktion, friskt hår och hud, friska leder och hjärnfunktion.

Hampfrön är fulla av vitaminer, mineraler och enzymer och innehåller alla 20 aminosyror, inklusive de 9 essentiella som kroppen inte själv kan producera. Hampa är utmärkt för vegetarianer som behöver lägga till mer protein i kosten. Till skillnad från linfrön, en annan bra icke-animalisk proteinkälla så är hampafrön mer lättsmälta och behöver inte krossas innan de äts. Precis som linfrön består hampafrön till 33% av protein, skillnaden är att 65% av detta kommer från ett viktigt protein som heter globulin edistin och annars finns mest i blodplasma från djur. Globulin edistin hjälper immunförsvaret att bygga en viktig beståndsdel som används till att motverka infektioner, och det enda sättet man kan försäkra sig om att kroppen har nog av dessa är att äta kost som innehåller globulinproteiner. Så om du inte äter kött så bör hampa vara en viktig del av din kost.

Rekommenderat dagligt intag av hampafrön är 3-5 matskedar, medan hampaolja ligger på 1-2 matskedar. Det är inte direkt farligt om man råkar äta mer än så en dag, men rekommenderas inte på lång sikt. Hampaolja bör förvaras i en mörk glasbehållare (om det är en bra sort så bör den säljas så också), medan hampafrön och hampaprotein ska förvaras i icke-genomskinliga behållare. Efter att de öppnats bör alla hampaprodukter förvaras i kylskåp och konsumeras inom 8-12 veckor. Man bör inte laga mat med hampaolja eftersom den inte tål uppvärmning. Använd hampaolja på sallader och i smoothies och laga istället mat med kokosolja.

Jag blandar både hampafrön, hampaprotein och hampaolja i min morgonsmoothie, och strör ibland hampafrön över salladen till lunch. Man kan också göra hampamjölk (på samma sätt som man gör havre- eller nötmjölk). Om man inte gillar smaken så är det bästa nog att “gömma” hampan in smoothies.

Här hittar du produkter (de från Renée Voltaire bör finnas i de flesta välsorterade matbutiker):
Hampafrön: Råvarubutiken, Renée Voltaire  och Clearlife
Hamaprotein: Råvarubutiken, Renée Voltaire, Clearlife 0ch RawFoodShop.se
Hampaolja: Råvarubutiken och Renée Voltaire