Råfrisk: Kate Magic

(svenska nedan) Even if you change nothing about the way you eat, adding adaptogens and green powders to your diet can work wonders, says Kate Magic, acclaimed British raw food expert and author of several best-selling books on raw living.

Magic feels that the word superfood is a bit faddish, she thinks instead that we should talk about the whole area of plant medicine and plant healing. We can draw inspiration from the traditions of, for example, Chinese medicine, Ayurvedic medicine and traditional Northern European and South American herbalism. These traditional practices understand how to use these herbs to keep us from getting sick. It can be a bit overwhelming when you start looking at this, she says, because there are thousands of herbs to choose from. But Magic believes two of the most important groups to be adaptogens and green powders. She recommends starting with one, taking it every day and seeing what benefits it brings.

One of the reasons she really likes superfoods is it doesn’t involve changing what you eat — you can eat the way you always have and just an adaptogen and a green powder on a daily basis. “You will definitely notice a difference,” she says. Of course you will feel the benefits more if you are in good health, but these will work on anyone.

So, what are adaptogens, you ask? Magic says there are loads and loads but the main ones she works with are Aloe Vera, Suma, Maca, Reishi, Ashwaganda, and Ginseng. For women, she recommends starting with Maca, which balances hormones and is good for energy, strength and stamina and is a very good source of minerals. It’s also very good for breast-feeding and pregnancy (Magic has three kids, so she speaks from experience). Kate Magic’s own favorite herb is Reishi, a mushroom used in traditional Chinese medicine, which is very potent (she recommends taking a quarter of a teaspoon a day).

As for the green powders, you have the algaes: Klamath Lake algae (which grows wild), Spirulina and Chlorella (both farmed). The latter is very good for rebuilding the body after some type of trauma. Then, we have barley grass and wheat grass, which you should preferably get fresh, but if you can’t the powders are great to include in your diet on a daily basis.

Check out the great offerings on rawliving.eu and go play in Kate’s Magic Bubble!

SVENSKA: Om du inte ändrar någonting alls i din kosthållning kan du fortfarande boosta din hälsa och vitalitet genom att lägga till gröna pulver och adaptogener i din kost på en daglig basis. Det säger Kate Magic, populär Brittisk expert inom raw food och författare till många bästsäljande böcker om raw living.

Magic tycker att order Superfoods är lite för trendigt och tycker att vi istället bör tala om växtmedicin och läkkraft i större drag. Vi kan hämta inspiration från traditionell Kinesisk medicin, Ayurveda, och traditionell Nordeuropeisk och Sydamerikansk örtmedicin. Dessa kulturer förstår hur man kan använda örter för att undvika sjukdomar. Det kan kännas lite skrämmande när man börjar kolla mer på det här, säger hon, eftersom det finns tusentals örter att välja mellen. Men Magic tycker att de två viktigaste grupperna är adaptogener och gröna pulver. Hon rekommenderar att börja med en sort och ta den varje dag och se om man märker någon hälsoförbättring.

En av anledningarna till att hon verkligen gillar Superfoods är att det inte innebär att man måste ändra något i sin kosthållning — ät som vanligt och lägg bara till en adaptogen och ett grönt pulver varje dag. “Du kommer absolut att märka skillnad,” säger hon. Givetvis känner man mer förbättring om man är i god hälsa, men det funkar på alla, säger Magic.

Så vad är då adaptogener? Magic säger att det finns hur många som helst, men de hon jobbar mest med är Aloe Vera, Suma, Maca, Reishi, Ashwaganda och Ginseng. För kvinnor rekommdenderar hon att börja med Maca, som balanserar hormoner, är bra för energi, styrka och uthållighet och har hög mineralhalt. Maca är också bra för amning och graviditet (Magic har tre barn, så hon talar av erfarenhet). Kate Magics egen favorit är Reishi, en väldigt potent svamp som används i traditionell Kinesisk medicin. Hon rekommenderar att ta en kvarts tesked per dag.

Vad gäller gröna pulver så har vi alger: Klamath Lake (en vild alg), Spirulina och Chlorella (båda odlade). Den senare är väldigt bra för att återuppbygga kroppen efter någon slags trauma. Sen har vi korngräs och vetegräs, som du helst ska köpa färsk, men annars är pulver väldigt bra att inkludera på en daglig basis.

Kolla in utbudet av Superfoods på rawliving.eu och besök Kate’s magiska värld!