Råfrisk: 120606: Microwaves

(Se nedan för svenska) Even though this is primarily a blog devoted to the joys of eating raw, most of us do eat cooked food in one form or another at times. This is totally fine, being 100% raw is not for everyone, and many of us do benefit from including some cooked food into our diet. One thing we should all get away from, though, is using microwaves. Microwaves zap all the nutrients out of your food, to a much greater extent than heat-based cooking methods. It also produces harmful radiation and may fundamentally change the molecular structure of our foods — no one quite knows what that does to us yet, but it sound scary enough to me. Even heating tea water in the microwave is a bad idea, since it seems to zap all that lifegiving force right out. There have been experiments made where one plant was watered with fresh water and another with microwaved water (allowed to cool first). The first plant thrived while the second was dead within days. If you need more reasons to unplug that microwave, read this.

SVENSKA: Fastän den här bloggen mest handlar om rawfood så äter de flesta av oss lagad mat i någon form då och då. Detta är helt OK, eftersom det inte funkar för alla att vara 100% raw, och många av oss dessutom mår bra av att inkludera lagad mat i vår kostplan. Nånting vi alla bör undvika till varje pris är mikron. Mikrovågor förstör all näring i maten, till mycket högre grad än värmebaserad tillagning. De producerar också skadlig strålning och ändrar den fundamentala strukturen av maten vi äter. Ingen vet riktigt vad det här gör med våra kroppar ännu, men det låter läskigt nog, eller hur? Det är till och med en dålig ide att värma upp tevatten i mikron, eftersom det verkar förstöra all livgivande kraft från vattnet. Experiment har gjorts där man vattnat en blomma med färskt vatten och en med mikrat vatten (som tillåts kallna). Den första blomman frodades medan den andra var helt vissnad inom tre dagar. Om du behöver fler skäl att dra ur kontakten ur mikron för gott, läs det här (på engelska).