(English below) Vissa köper dyra ekologiska grönsaker i mataffären medan andra, som Dan Uhrbom, går ut i skogen och hämtar allt de behöver. I naturens skafferi är allt gratis och oftast mycket nyttigare än sådant som är odlat. Det kan ju vara lite läskigt att gå ut på egen hand, men efter en guidad skogspromenad med Uhrbom känner jag mig ganska redo att göra ett försök.

Råfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan Urbom
Råfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan Urbom

Dan Uhrbom har inspirerats mycket av Victoria Boutenkos bok Green for Life, där hon talar om hur vi bör äta som chimpanser, eftersom vårt DNA enbart har förändrats 0.3% sedan grottmänniskostadiet och vi liknar våra ap-förfäder mer än vi tror. Hur äter chimpanserna då? Jo, mycket gröna blad och vilt växande frukter. På vår promenad smakade vi på allt från almblad, rosblad och nypon till tistelblad, johannesört och nässlor. Man kan till och med äta de sistnämda råa utan att bränna sig om man plockar dem underifrån (liksom drar fingrarna längs stammen) och rullar dem i handen så att det som bränns försvinner. Det funkade nästan. Jag brände mig inte i munnen, men däremot kändes det lite i händerna efter rullningen. Men men, heller lite bränn i handflatan än på tungan!

Råfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan UrbomRåfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan Urbom

Uhrbom rekommenderar att plocka blad från bärbuskar och äppelträd och äta tillsammans med bären och frukten, “som en liten sandwich.” Det smakade faktiskt väldigt bra, särskilt med svarta vinbär och vinbärsblad.

Råfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan UrbomRåfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan Urbom
Råfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan UrbomRåfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan Urbom

Han tycker inte att man bör tvätta sånt som man plockar i skogen, eftersom det är bättre för tarmfloran att man får i sig lite bra bakterier och mikrober. “Vi är för renliga,” tycker Uhrbom om dagens samhälle. Han har en Champion Juicer kopplad till cigarettuttaget i bilen, så att han kan njuta av vad skogen har att erbjuda på plats.

Råfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan Urbom

Exempel på andra vilda växter man kan äta är kirskål, rölleka, maskrosblad, klöver (blommorna också), daggkåpa, hundkex (viktigt där är att kolla så att den har en skåra i stjälken, annars är det en liknande växt som inte bör ätas), vallört, kamomill, mjölktistel, penningört, pilört, asplöv, rönnbär (blad och bär), och harsyra. Svinmålla (nedan) kan tillagas som spenat, men kan också vara (man håller på att forska om detta) en svensk motsvarighet till quinoa!

Råfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan Urbom

För att spara vilda växter till vintern har Uhrbom byggt ett eget torkskåp, där han torkar allt från nässlor till äpplen. Vi fick smaka på några äppelskivor som han hade torkat för 15 år sedan(!) och de smakade fortfarande bra.

Råfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan Urbom

Dagens highlight: ett gäng buskar med otroligt goda gula hallon som vi hittade växande längs ett järnvägsspår!

Råfrisk: 110814: Wild Food Walk with Dan Urbom

ENGLISH: Some buy expensive organic greens in the supermarket while some, like Dan Uhrbom (who is sort of a Swedish version of “Wildman” Steve Brill), simply go out in the forest to gather all they need. In nature’s pantry everything is free and often much more nutritious than their farmed cousins. It can be a bit scary to go out there on your own, but after a walk in the woods with Uhrbom, I feel pretty ready to give it a go.

Dan Uhrbom has found much of his inspiration and passion for foraging in Victoria Boutenko‘s book Green For Life, where she talks about how we should eat like chimpanzees, since our DNA has only changed 0.3% since caveman times and we still resemble our ape-cestors more than we think. So how do the chimpanzees eat? Well, lots of green leaves and wild-growing fruits. On our walk we tasted everything from elm leaves, rose petals and rosehips to thistel leaves, St. Johns Whort and stinging nettles. You can even eat the latter raw without burning yourself by picking them from the bottom (pulling along the stem, under the leaf) and rolling them in your hand to remove the stuff that burns. It almost worked. I didn’t burn my mouth, but felt a bit of stinging in my hands afterward. But, you know, I’d rather have stinging palms than a burnt tongue!

Uhrbom recommends picking leaves from berry bushes and apple trees to eat together with the berries and fruits, “like a little sandwich.” It tasted surprisingly good, especially the black currants and currant leaves. He doesn’t think you should wash what you pick in the woods, since it’s better for the intestinal flora to ingest some beneficial bacteria and microbes. “We’re too cleanly,” says Uhrbom about today’s society. He has a Champion Juicer hooked up to the DC power outlet in his car, so he can enjoy the fruits (and green leaves) of his labor on the spot.

Examples of other edible wild plants are (please note that some of these may not grow outside Sweden) goutweed, yarrow, dandelions, clover (the flowers too), lady’s mantle, comfrey, chamomille, milk thistle, field penny-cress, amphibious bistort, aspen leaf, rowanberry, and wood sorrel. Fat-hen can be cooked like spinach, but could also be (research is currently being done) a Swedish counterpart to quinoa!

To save wild edibles for the winter, Uhrbom has built a drying cabinet, where he dries everything from nettles to apples. We got to taste apple slices that he had dried 15 years ago(!) and they still tasted good.

The highlight of the day: some bushes with incredibly tasty yellow raspberries that we found growing along the train tracks!