(See below for English) Jag har inte postat nåt på ett tag eftersom jag befinner mig på familjesemester på Lanzarote. Har inget i raw food-väg att rapportera härifrån (förutom att honungsmelonen på frukostbuffen är underbar), men tänkte att det kan vara dags att svara på lite frågor som ni har ställt i kommentarerna. Tycker det är bättre att samla svaren på ett ställe så här eftersom många kanske undrar över samma saker. Kanske gör vi ett sånt här “Frågor & Svar”-inlägg varannan vecka, vad tycks?

Råfrisk: 111117: Q&A 1

At the amazing former home of artist César Manrique in Lanzarote.

Jag följer din blogg i bland och undrar lite hur det kommer sig att du reser så mycket? Är det via jobbet? Eller är det mer att ditt jobb gör det möjligt för dig att resa?
Jag reste ganska mycket genom jobbet i New York innan jag sa upp mig för att flytta till Kalifornien. Älskar att resa i jobbet, så jag hoppas på mer sånt! Ibland så följer jag med min dude på hans jobbresor, men faktiskt så tror jag det ser ut som om jag reser mer än vad jag gör. Men, det är klart, just nu är jag på familjesemester i Lanzarote

I en del amerikanska recept pratar man om flaxmeal, vet du vad det motsvarar på svenska? Flaxseed, är väl linfrön, är flaxmealn linfrömjöl? Jag har bara sett hela eller krossade linfrön i Sverige.
Flax seeds är ju linfrön, som du sa, och flaxmeal är linfrön som är finmalda till ett mjöl. Lätt att göra i en bra mixer. Jag har även hört att man kallar det linfrön för flaxfrön på svenska.

Vad fick dig att flytta till USA?
För att göra en lång historia kort, så ville jag iväg nånstans och plugga ett år efter gymnasiet. En av mina bästa vänner hade flyttat med sin familj till Florida och efter att har varit där och hälsat på så bestämde jag mig för att söka till ett college utanför Fort Lauderdale. Tänkte bara stanna ett år men är nu på mitt elfte.

Vad är dom tre viktigaste sakerna USA lärt dig som människa?
Svår fråga, dels för att jag “blivit vuxen” här och lärt mig mycket som jag kanske skulle ha lärt mig någon annanstans också. Men OK, att man ska våga drömma stort, satsa på sina drömmar och våga och vara stolt över vad man är bra på.

Är det du som kom på Råfrisk idén?
Japp. Jag började äta råkost för ett par år sedan och kände efter ett tag att jag ville dela med mig av mina erfarenheter. Blogga är det jag kan, så det kändes bara naturligt att starta en blogg. Tanken är att Råfrisk ska växa till andra sorts medier i framtiden.

Vad jobbar du med?
Jag är grafisk designer och AD i grunden och jobbar fortfarande med det som frilans. Jag driver en webbtidning som heter Goodlifer och är även frilansskribent med inriktning på hållbarhet, etiskt mode, mat och hälsa.

Är du medveten om den politiska makten i mat?
Absolut. Det viktigaste vi kan göra varje dag är att rösta med vår gaffel — “voting with our fork” — och stödja de matproducenter och varor som symboliserar den värld vi vill se. Vad du äter är i stort sett det enda du helt och hållet själv kan påverka och det ligger mycket makt i det.Vad gillar du för musik?
Jag är egentligen ingen musikperson, inte på det sättet att jag inte gillar musik, jag älskar musik, men jag kan inga namn på band och söker inte aktivt efter nya grejer att lyssna på. Jag har däremot alltid musik på i bakgrunden när jag jobbar, helst något melodiskt, lugnt eller nåt glatt och uppiggande, beroende på hur jag känner mig.

Hur ofta tycker du man ska äta? Jag tycker alla äter för ofta. Varje gång man äter stressar man ju kroppen, ät när man är hungrig!
Jag håller nog med där om att man ska äta när man är hungrig, vilket kanske inte innebär regelbundna tider för alla. Däremot så vet jag också att våra kroppar är så felprogrammerade av all konstgjord mat vi fått i oss under åren att signalerna kanske inte riktigt funkar som de ska, därför kan rutiner vara bra. Det är väl individuellt helt enkelt. Det största myten, i min mening, är att man ska äta en stor frukost, det är helt fel. Kroppen förbränner som bäst under natten, då vi inte äter och kroppen är i vila. Om vi äter lätt på morgonen så fortsätter denna förbränning att vara effektiv, men om vi däremot chockar kroppen genom att bryta vår nattfasta (tänk på det engelska ordet breakfast — to break a fast) med en dunderfrukost måste kroppen fokusera på att bryta ner det nya istället för att fortsätta med det gamla. Det största målet bör ätas på kvällen.

Vart ser du dig själv om 10 år?
Ingen aning, det är väl det som är så spännande med livet? För tio år sedan studerade jag konst på college och hade bott i USA i ungefär ett år. Det hinner hända mycket på tio år.

Har försökt få tag på de här filmen (Fat, Sick and Nearly Dead) läääänge men utan lyckat resultat… vart har du köpt den eller lånat?
Filmen finns på Netflix, en film streaming service, här i USA. Vet dock inte hur man får tag på den i Sverige. Fråga på deras Facebook sida, det brukar funka!

Åh grön juice är det bästa, har gått och funderat på om jag måste köpa en press snart. Men… ska man verkligen spara på juicen? Bör den inte drickas direkt för bästa smak och effekt? Oxideringen börjar genast med grön juice, men ej med smoothies eftersom fibrerna finns kvar.
Det är verkligen det bästa! Investera i en bra press, det är helt klart värt det. Det bästa är ju att dricka juicen på en gång, men har man inte tid att göra juice två-tre gånger om dagen (det tar ju lite tid) så tycker jag det är bättre att dricka en juice som är gjord samma morgon än att inte dricka någon alls. Man kan också investera i en långsammare juicepress (twingear), som t.ex. en Champion Juicer. Det sägs att dessa inte gör att juicen oxideras lika mycket…

Hur var det att växa upp i Gävle, skulle du kunna flytta tillbaka? Skulle du vilja att dina ev. framtida barn växte upp där? Jag kan inte bestämma mig om jag tycker Gävle känns kulturellt fattigt eller rikt. Om det är en alltför “orolig” stad med mycket problem, eller om det är en ganska normal liten småstad. Jag har fått två bilder av den. Kanske beror det var man kikar? Jag har möjlighet att flytta dit, ifrån en större stad. Men har inte riktigt beslutat mig. En sak jag dock hunnit notera är att man i Gävle inte verkar vara så frammåt när det kommer till träningsställen. Det finns ju ställen, men de flesta känns som att de är reliker från 80-talet. Mörkt, omodernt, slitet eller förlitet/trångt.
Jag tycket att det var bra att växa upp i Gävle, men det är så klart svårt att säga när man inte har något annat att jämföra med. Jag har ju inte bott där på över tio år och jag tror att det förändrats ganska mycket sedan dess. Vissa områden kan ju vara lite oroliga och människor kanske inte är lika öppna som de kan vara i städer som antingen är större eller mindre. Gävle är en bra mellanstad och jag tror att högskolan har tillfört mycket eftersom det blir lite mer fart på in- och utflyttningen. Jag tycker det finns ganska mycket, kulturellt sett, i Gävle med omnejd. Det beror ju på vad man gillar så klart. Naturen och omgivningarna är ju väldigt vackra också. Gävle har ju ett eget litet Central Park i Boulognerskogen! När jag är hemma så tränar jag på Korpen, som jag tycker är helt ok. Det jag reagerar mest på är att det inte är många som går ut på restauranger och så på vardagar och att man känner sig väldigt gammal när man går ut på krogen.

Vad är det bästa med att leva här och nu i ditt liv?
Vilken bra fråga! Att varje dag vakna och själv kunna bestämma (till en viss gräns så klart) vad jag vill göra med dagen. Att bo på en vacker, speciell plats i ett alldeles eget hus med en trädgård där vi ska odla grönsaker och örter till max! Att veta att jag har underbara människor i mitt liv som finns där “no matter what.”

ENGLISH: I haven’t posted in a while since I am on family vacation in Lanzarote, Spain and am trying to stay away from computers as much as possible. I have nothing to report in the way of raw food (except that the honeydew melon on the breakfast buffet is really tasty) so I thought it would be a good time to answer some of the questions you have asked in your comments. I think it’s better to gather them all here in one place since many of you may be wondering about the same things. Maybe we’ll do one of these every other week, sound good?

I follow your blog sometimes and am wondering how it is that you travel so much? Is it through work? Or is it more your work that makes it possible for you to travel?
I used to travel quite a bit for work in New York, before I quit to move to California. I love traveling for work, though, and am hoping for more of that to come! Sometimes, I come with my guy on his work trips, but actually I think it seems like I travel more than I do. Although, at the moment I am on a family vacation in Lanzarote, Spain.

What made you move to the US?
To make a long story short, I wanted to get away somewhere and study for a year after graduating high school in Sweden. One of my best friends had moved with her family to Florida and after visiting her I decided to apply for a college outside of Fort Lauderdale. I was only going to stay for a year, but am now on my eleventh.

What are the three most important things the US has taught you as a person?
Hard to say, partly because I’ve “become an adult” here and learned a lot that I may have learned elsewhere as well. But, OK, here goes: dare to dream big, pursue those dreams with reckless abandon and dare to be proud of what you are good at.

Did you come up with the idea for Råfrisk?
Yup. I started eating raw foods a couple of years ago and after a while felt that I wanted to share my experiences. Blogging is what I know so it only felt natural to start a blog. The thought is to grow Råfrisk into other kinds of media as well.

What do you do for work?
I am a Graphic Designer and Art Director by training and still work as a freelancer doing that. I run a web magazine called Goodlifer and also work as a freelance writer focusing mostly on sustainability, ethical fashion, food and health.

Are you aware of the political power of food?
Absolutely. The most important thing we can do every day is voting with our fork in support of the food producers and foods that symbolize the world we want to see. What you eat is pretty much the only thing you are entirely in charge of, and there is a lot of power in that.

What kind of music do you like?
I’m not really a music person, not like I don’t like music, I love music, but I don’t know names of bands or actively search for new stuff to listen to. I always keep music on in the background as I am working, though, preferably something melodic and mellow or happy and uplifting, depending on how I feel that day.

How often do you think we should eat? I think people eat too often. Every time you eat you put stress on your body, eat when you’re hungry?
I tend to agree that you should indeed eat only when you are hungry, which may not be on a routine schedule for everyone. However, I also know that our bodies are so wrongly programmed by all the fake foods we have been eating over the years that those hunger signals may not work quite as they should. That’s why routines can be good. I guess it’s an individual thing, really. The biggest myth, in my opinion, is that we should eat a large breakfast, that’s totally wrong. Our metabolism works best at night, when we are not eating and the body is at rest. If we eat a light meal in the morning the metabolizing will continue efficiently, but if we shock the body by breaking our night fast (think about the meaning of the word break fast — to break a fast) with a heavy meal the body has to stop what it’s doing to focus on the new stuff we’ve just ate. The largest meal of the day should be had at night.

Where do you see yourself in 10 years?
No idea, and isn’t that what’s so exciting about life? Ten years ago I was in college studying art and had lived in the U.S. for about a year. A lot can happen in ten years.

Where can I get the movie Fat, Sick and Nearly Dead?
I watched it via Netflix streaming, not sure where else you can get a hold of it, but try asking on their Facebook page, that usually works!

I love green juice, have ben thinking that I have to buy a juicer soon. But… can you really keep the juice? Shouldn’t you drink it right away for the best taste and effect? The oxidation starts immediately with green juice, but not with smoothies since the fibers are still there.
Green juice is really the best. Invest in a good juicer, it’s totally worth the money. The best thing is to drink the juice right away, but if you don’t have time to make juice two-three times per day (it does take some time) I think it’s better to drink a juice that is made that same morning than not having one at all. You can also invest in a slower juice press (twingear), like a Champion Juicer. I’ve heard that they don’t cause the juice to oxidize as much.

What’s the best thing about living here and now in your life?
I love this question! To wake up every day and be able to decide (to a certain extent) what I want to do with my day. To live in a beautiful, special place in a real house with a garden where we’ll be growing tons of veggies and herbs! To know that I have wonderful people in my life who love me and are there for me no matter what.