(See below for English) Den tredje dagen av vår roadtrip innan nyår (här är första och andra) körde vi genom Big Sur (där det verkligen måste stannas några dagar nästa gång!). Var man än stannar längs den här sträckan finns det oerhört vacker natur — klippor, öde stränder, olika sorters gräs som svajar i vinden och världens kanske minsta toalett. Sjukt vackert.

Råfrisk: 120118: Roadtrip/PCH/Big SurRåfrisk: 120118: Roadtrip/PCH/Big SurRåfrisk: 120118: Roadtrip/PCH/Big SurRåfrisk: 120118: Roadtrip/PCH/Big SurRåfrisk: 120118: Roadtrip/PCH/Big SurRåfrisk: 120118: Roadtrip/PCH/Big SurRåfrisk: 120118: Roadtrip/PCH/Big Sur
ENGLISH: The third day of our pre-New Years roadtrop (here’s the first and second) we drove through Big Sur (where we really have to stop for a few days next time!). It doesn’t matter where you pull over along this stretch, there’s nothing but incredibly gorgeous nature — cliffs, deserted beaches, different kinds of grasses swaying in the wind and what may just be the world’s smallest public bathroom. Crazy beautiful.