(See below for English) Kolla in den första delen min nya artikelserie på EcoSalon — Closet Stories. Varje Torsdag tar jag er in i kända och okända människors garderober för att upptäcka historien bakom deras favoritplagg. Ett rent leverne innebär inte bara att äta bättre, det handlar också om att se över alla delar av hur vi konsumerar, särskilt när det kommer till kläder. Stil handlar inte om att vara en trendslav, och sukta efter den ena eller andra säsongens “must-have,” det handlar om att medvetet välja plagg som förtjänar en plats i din garderob för att de representerar vem du är. Personlig stil är något som består genom tid och trender — precis som det där favoritplagget i din garderob.

Råfrisk: 111024: A Weekly Closet StoryRåfrisk: 111024: A Weekly Closet Story

ENGLISH: Check out the first installment of my new weekly column over at EcoSalon — Closet Stories. Every Thursday I will take you on a journey into the closets of people known and unknown, to discover the stories behind their favorite piece. Pure living is not just about eating better, it’s also about looking at our consumption patterns as a whole, especially when it comes to clothing. Style is not about being a follower of trends, coveting this or that season must-have, it’s about carefully selecting pieces that deserve to be in your closet because they represent you. Personal style is something that lasts through years and fads — just like that favorite piece in your closet.