Råfrisk: 120507: Coffee? Good or Bad?

(Se nedan för svenska) That morning cup of coffee may be causing more harm than you know. Sure, one cup every now and then is fine, but you should be aware of what happens in your body when you drink coffee. Too much can contribute to everything from heart problems, stomach problems and hypertension to insomnia, headaches and, believe it or not, obesity. There are better ways to become more productive and alert. Continue reading here

SVENSKA: Den där koppen kaffe som du bara måste ha på morgonen kan orsaka mer skada än man kanske tror. Visst är det OK med en liten kopp då och då, men man bör vara medveten om vad som händer i kroppen när man dricker kaffe. För mycket (och vi svenskar dricker otroligt mycket kaffe) kan bidra till allt från hjärtproblem, magproblem och högt blocktryck till sömnsvårigheter, huvudvärk och, faktiskt, fetma. Det finns bättre sätt att bli pigg och alert på. Läs mer här