(See below for English) Tänk på alla luncher som köps dagligen världen runt, komplett med plastpåse, plastlåda (eller lådor) och plastbestick — en hiskelig massa. Klura sedan på hur otroligt mycket plast (och pengar!) vi skulle spara om vi istället tog med oss mat i återanvändbar låda och bar med oss återanvändbara bestick och vattenflaska. Det är inte så svårt hörrni…

Råfrisk: 110927: It's Pretty Amazing

ENGLISH: Think about all the lunches that are bought worldwide on a daily basis, complete with plastic bag, plastic container(s) and plastic utensils — a huge amount. Then consider the incredible amount of plastic (and money!) we could save if we instead brought food in a resuable container and carried reusable utensils and a water bottle with us. It’s not that hard people…