Råfrisk: 110817: Søren Wolff on the Benefits of Green Juice

(svenska nedan) It’s no secret to you all that I am a big fan of green juice. I drink the stuff like I used to drink coffee (which is a lot!). At the Raw Life Festival I met Søren Wolff, one of Denmark’s foremost educators in health, nutrition and raw food and the founder of rawfood.dk, and we quickly found ourselves talking about, well, green juice. I asked Søren to tell you a bit more about why he considers green juice one of the best tools he’s found and one of the best things you can do for your health.

“The reason I find it so efficient is that it’s a way to add in more nutrients and micronutrients, like vitamins, minerals, plant components or phytochemicals. Adding those things into your diet is very important for health reasons, because we don’t get enough vitamins, we don’t get enough minerals and we certainly don’t get enough of those plant components either.”

“The thing is, juicing is not a replacement for anything, you’re supposed to eat your greens, you’re supposed to eat your fruit and all that. But, it’s kind of like a multi-vitamin/mineral pill, just in a liquid format. The reason I prefer getting it from juice is that it’s closer to nature.” While some people claim that juicing is not natural, Wolff says that we have to remember that the food we eat today is not the food we used to eat. “The food we eat today is deprived of its minerals, it has low vitamin content,” he says. And most people don’t eat the recommended 600 grams of fruits or vegetables each day.

Wolff also finds that juicing is a good way to use vegetables and fruits that we don’t really know what to do with. You can throw anything in a juicer and be pretty sure that it will come out tasting good. He recommends starting with celery and cucumber as the base, as these both have high water content and will add bulk to your juice. (Anyone who’s tried to make spinach juice and ended up with a few drops of liquid after juicing a whole bag knows what I mean here.) To sweeten the juice, he suggest using a piece of fruit or carrot, beetroot or red bell pepper. Then you can add things like red cabbage, spinach, salads, herbs, ginger, garlic, whatever is in your fridge or pantry, really. If you have a hard time stomaching the green vegetable juices to begin with, Wolff recommends adding a bit more fruit until you get used to the taste. Juicing, Wolff says, is a great way to complement your diet. “It’s easy, it’s something everyone can do — you take a juicer, you squeeze the stuff and you drink the liquids.”

Watch the video (below) to get the full scoop on green juice from Søren Wolff.

SVENSKA: Det är ingen hemlighet att jag gillar grön juice. Jag dricker det som jag brukade dricka kaffe (det vill säga mycket!). På Raw Life träffade jag Søren Wolff, en av Danmarks främsta röster inom hälso, näringslära och raw food och grundaren av rawfood.dk, och vi började ganska snabbt prata om, just det, grön juice. Jag bad Søren att berätta lite mer om varför han anser att grön juice är ett av de bästa verktyg han funnit och varför det är bland det bästa du kan göra för din hälsa.

“Anledningen till att jag finner grön juice så effektiv är att det är ett sätt att inkludera mer näringsämnen och spårämnen, som vitaminer, mineraler och växtämnen. Att inkludera dessa i din kost är viktigt för hälsoskäl, eftersom vi inte får i oss nog med vitaminer, inte nog med mineraler och definitvt inte nog med växtämnen heller”

“Grejen är, juicing är inget substitut för någonting, du måste ändå äta dina grönsaker, äta din frukt och allt sånt. Men, det är lite som ett multivitamin/mineralpiller, i flytande form. Anledningen till att jag föredrar att få näring från juice är att det är närmare naturen.” Medan vissa anser att juicing inte är naturligt, tycker Wolff att vi måste komma ihåg att maten vi äter idag inte är samma mat som vi brukade äta. “Maten vi äter idag är berövad av mineraler och har lågt vitamininnehåll,” säger han. Och de flest äter inte 600 gram (den rekommenderade mängden) frukt och grönt varje dag.

Wolff tycker också att juicing är ett bra sätt att använda frukt och grönt som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med annars. Man kan slänga vad som helst i mixern och vara ganska säker på att det kommer smaka bra i slutändan. Han rekommenderar att börja med selleri och gurka, eftersom de båda innehåller mycket vatten och utgör en bra bas. (Den som har provat göra spenatjuice och bara fått några droppar i glaset efter att ha juicat en hel påse vet vad jag menar.) För sötma, föreslår Wolff att lägga i en bit frukt eller morot, rödbeta eller röd paprika. Sen kan man lägga i saker som rödkål, spenat, sallad, örter, ingefära, vitlök, egentligen vad som helst som finns i kylen eller skafferiet. Om man tycker det är svårt med ren grönsaksjuice i början rekommenderar Wolff att lägga till mer frukt tills du vant dig vid smaken. Juicing, säger Wolff, är ett utmärkt sätt att komplettera din kost på. “Det är enkelt, någonting alla kan göra — du tar en råsaftcentrifug, pressar grejerna och dricker vätskan.”

Kolla in videon ovan (på Engelska) för mer om grön juice från Søren Wolff.